ගෙම්බා ළිඳෙන් ගොඩට කැඳවීමට විවේචනා‍ත්මක එකතුවක්.

08_tory_railtrack_ubt

පෙරවදන:
උතුරේ යුධ ජයග්‍රණයෙන් අනතූරුව අප රටෙි ගොඩනැගෙන බවට බොහෝ දෙනා විශ්වාස කළ කේතුමතී රාජ්‍ය බිහිවන බවක් පෙනෙන්නට නැත. ඒ
වෙනුවට අප අත් දකින්නේ දිනෙන් දින වැඩිවෙන ආර්ථික අමාරුකමි, මර්ධනයන් හා වාරණයන් පමණි. එහෙත් මානසිකව අතීතය පිළිබඳ පොදු
විඤ්ඤාණයක පැටලී සිටින මෙරට ජනයා අබන්ඩව ක්‍රීයාත්මක වන ප්‍රචාරණයක් මගින් නව බල සමිබන්ධතාවන්ට සමිබන්ධ කෙරෙමින් ඇත.
විපක්ෂයේ ඇල්මැරුණු ප්‍රතිවිරෝධයන්ද අවසානයේ දී උරචක්‍රමාලාවක් වන් අතීතය පිළිබඳ පොදු ජන විඥ්ඤාණය හරහාම නව බල සමිබන්ධතාවයට
සමිබන්ධවීම දෛවයේ සරදමක් වැනිය.
මා මිත්‍ර කුසල්ගේ හැකරළි මතවාදයෙන් පිටවීම නොහොත් ගෙමිබා ළිඳෙන් ගොඩට කැඳවීම යන හිසින් යුත් ඉතා දිර්ග ලිපිය මා අතට පත්වන්නේ
මෙවන් පසුබිමකය. මාතෘකා කිහිපයක් එකට හකුලූවා නූතනවාදී ලාංකීක චින්තනයකට පූර්විකාවක් ලෙස ලියා ඇති එම සටහනට විධිමත් ආකෘතියක්
නැති නමුත් ඔහු පවසන දෙය ඉතා පැහැදිලව තේරුමි ගත හැක. එය වත්මන් යුගයේ අප මුහුණ දෙන ආර්ථික, සමාජ හා දේශපාලන අර්බුදයට සංවේදී
වන මිනිසෙකුගේ සාපේක්ෂ නිදහස් පුද්ගල මනසක ප්‍රකාශනයක් බඳුය. එම ලිපිය  කාලීන වැදගත්කමක් ඇති නිදහස් සංවාදයකට භාජනය කිරීම තුළ
පවතින යථාර්තය හා අපගේ සැබෑ ඉතිහාසය විචාරයට හසුකර ගැනීමට මෙන්ම අනාගතයට යොමුවු  චීනතනයක් සඳහා ප්‍රවේශයක් සපයන බව
පෙනේ මාගේ මෙම විවේචනාත්මක එකතුව එම ප්‍රවේශය තවත් එළිපෙහෙළි කිරීම පිණිසය.
වැඩ්මනක් කියචිමට………
පෙරවදන:
උතුරේ යුධ ජයග්‍රණයෙන් අනතූරුව අප රටෙි ගොඩනැගෙන බවට බොහෝ දෙනා විශ්වාස කළ කේතුමතී රාජ්‍ය බිහිවන බවක් පෙනෙන්නට නැත. ඒ වෙනුවට අප අත් දකින්නේ දිනෙන් දින වැඩිවෙන ආර්ථික අමාරුකමි, මර්ධනයන් හා වාරණයන් පමණි. එහෙත් මානසිකව අතීතය පිළිබඳ පොදු විඤ්ඤාණයක පැටලී සිටින මෙරට ජනයා අබන්ඩව ක්‍රීයාත්මක වන ප්‍රචාරණයක් මගින් නව බල සමිබන්ධතාවන්ට සමිබන්ධ කෙරෙමින් ඇත. විපක්ෂයේ ඇල්මැරුණු ප්‍රතිවිරෝධයන්ද අවසානයේ දී උරචක්‍රමාලාවක් වන් අතීතය පිළිබඳ පොදු ජන විඥ්ඤාණය හරහාම නව බල සමිබන්ධතාවයට සමිබන්ධවීම දෛවයේ සරදමක් වැනිය.
මා මිත්‍ර කුසල්ගේ හැකරළි මතවාදයෙන් පිටවීම නොහොත් ගෙමිබා ළිඳෙන් ගොඩට කැඳවීම යන හිසින් යුත් ඉතා දිර්ග ලිපිය මා අතට පත්වන්නේ මෙවන් පසුබිමකය. මාතෘකා කිහිපයක් එකට හකුලූවා නූතනවාදී ලාංකීක චින්තනයකට පූර්විකාවක් ලෙස ලියා ඇති එම සටහනට විධිමත් ආකෘතියක් නැති නමුත් ඔහු පවසන දෙය ඉතා පැහැදිලව තේරුමි ගත හැක. එය වත්මන් යුගයේ අප මුහුණ දෙන ආර්ථික, සමාජ හා දේශපාලන අර්බුදයට සංවේදී වන මිනිසෙකුගේ සාපේක්ෂ නිදහස් පුද්ගල මනසක ප්‍රකාශනයක් බඳුය. එම ලිපිය  කාලීන වැදගත්කමක් ඇති නිදහස් සංවාදයකට භාජනය කිරීම තුළ පවතින යථාර්තය හා අපගේ සැබෑ ඉතිහාසය විචාරයට හසුකර ගැනීමට මෙන්ම අනාගතයට යොමුවු  චීනතනයක් සඳහා ප්‍රවේශයක් සපයන බව පෙනේ මාගේ මෙම විවේචනාත්මක එකතුව එම ප්‍රවේශය තවත් එළිපෙහෙළි කිරීම පිණිසය.
වැඩ්මනක් කියචිමට………
Advertisements

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s