ජාතිය සහා ආගම විකිනීමට තිබෙ

සමජ බාවිතාවෙන් බාවාතිශය් වූ විට වියහෑකි සියලු වියසනයන් අද අපි අත් විදිමින් සිටින්නෙමුමා එලෙස මෙම ලියවිල්ල පටන්ගනා විටම ඔබ මගෙන් බාවාතිශය වීම යනු කුමක් ශෑයි අසනු ඈත. යම් ඩෙයක් ඊට වඩා වූ දෙයක් හෑටියට ගෑනීම බාවාතිශයවීමයෑයි මම කියමි අදි නිශ්චය වීම යනු ලුවී අල්තුශර් මෙ සදහා බාවිතා කලෙය. අද රට යනු ඊට වඩා වූ දෙයකී ආගම,ජාතිය,සාහිත්තිය, කලාව දෙශපාලනය, මෙ සෑම දෙයක්ම බාවතිශය වූ උද්දාමයෙන් ඈලලී ගොස්ය.

එහෙත් ඈත්නම් ආගම ගෑන වෙඩියෙන් කාතා කර තෑන ආගම නොමෑත්තා සෙම සාහිත්තිය ගෑන කතා කරන රටෙ සහිත්තියක් නොතිබීමය.දෙශපාලනයර්ට අත්ව ඈති ඉරනම මීට නොදෙවෙනිය.මෙ බාවා තිසය ලදරෑ වලිප්පුව අපට ඉතිරි කර ඈත්තෙ එයයි.
ලාලසික බෑදීම් ජනයාගෙ පුද්ගලික ජීවිත්වලට බලපෑම් කිරීමට පමන්ක් නොව මුලු මහත් ජාතියක් උවත් වද බන්දනයට ලක්කිරීමට පිලිවෙනෑයි රෙනෙට සෑකල් කීවාය. ඈයට අනුව දෙසපාලකයි තමන්ගෙ රට ගෑන ප්‍රෙරෙමය ප්‍රකාශ කරන විට අප පරෙස්සම් විය යුතුය මන්ද යත් මෙ පෙරෙමය අනිවාර්යෙන්ම විනාසකාරී විය හෑකි බෑවිනි.රෑනෙටා සෑකල් පතුරු ගසන්නෙ රෑමෙනියානු ජනාදිපතීඅරයෙකු වූ සියුසෑකු නෑමෙත්තය. ඔහු තම දීර්ග කාලින පාලන කාලය තුල දෑඩි මත්වාදී පාලනයක් ජනයා මත පටවා රට අන්තිම දුප්පත් කලෙය බුකාරෙස්ට් නගර මෑද බෞතිකව නටබුන කල ඔහු පොදු හිස් බූමි සන්විදානය කිරීමෙ කොමියුනිස්ට් අරමුනු සාක් සාත් කර ගෑනීම සදහා ගම් ගනනාවක් විනාස කලෙය.ඔහු තුල රෑමෙනියාව කෙරෙ පෑවතියෙ අර තර්කය අනුගමනය කරනබව පෙනීයන ආකාරයෙ ආකල්පයකි.සදාචාරය ඊටවඩා වූ ඩෙයක් වූ විට විනාස වන්නෙ සදාචරයමය ආගමික මූලදර්ම වාදය බිහිවන්නෙ කෙසෙද? ආගම හින්සාව පිටු දකින ලොක දර්සනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්වෙ එහෙයින් මනුශගාත්නය කිරීමට ආඅගමක් අනුබල නොදෙ එහෙත් ආගම් නාමයෙන් ලොව කොතෙක් නම් මිනිස් ගාතන ලෙ වෙගිරීම් සිදුවී තිබෙද? සිදුවන්නෙද?යහපත සමාජය තුල පවත්වා ගෙන යාම උදෙ සා අයහප්ත් ඩෙ කිරීමට සිදු  වීම උත්ප්‍රහසජනකය.ආගම ජාතිය හො සදාචාරය ඊට වඩා වූ ඩෙයක් වන විට මුලදර්ම වාදයෙන් සමාජය ආතුර වීම අරුමයක් නොවී.පූර්වයෙහි තහන්චි පෑනවී නොතිබුන කලා නිර්මාන පවා වසා ගෙන රෑපවාහිනි තිරය මත වෙටෙන කොටු පමනක් නෑරබීමට අපට සිදුව තිබීම මෙහි කීද වාචකයයි.එහෙත් ප්‍රෙක්සකයා අසරන වන්නෙ ඉන් නොවෙ. තිරය මත් කොටු වෑටෙනවිට මත්පෑන්වල පදම සමනය කීරීමට ගන්නා සූඩා බොතල් පසෙකින් ප්‍රගර්ශනයෙන් ඈරබෙනු දකින විටය.

සදාචාරය බාවතිසය  විකාරයක් වූ විට සියුකු රෑමෙනියාව කෙරෙ පෑ සෙනෙහස පිලිබද කල්පනාව බියජනක සෙවනෙල්ලක් මෙන් අපමත වෑටෙ සදාචාරය නාමයෙන් විනාස වන්නෙද සදාචරයමයි.මගෙ රට යනු ඊට වඩා වූ කිසිවකෙයි යන ඔහුගෙ කල්පනාව වූ කලී ජාතිවාදි කොමියුනිස්ට් මතවාදයකි. එහෙයින් මෙ මතයට යතර්තය වඩා කොට සමීප කරවනු පිනිස ඔහු රටෙ මාන්ශය බිහිසුනු ලෙස වෙන් කරන ලද්දෙ යෑයි සෑකල් කියයි.

මෙ ලිපිය ලියන්නෙ බවතිශය වීම සින්හල සාහිත්යට කරන ලද බල පෑම පිලිබදව දෙශපාලනික කියවීමක් ලෙසටය.සින්හල නවකතාව එහි විදග්ද ශෙලිය අතහෑර දමන්නෙ මෙ බාවතිශය වීමෙ විපාකයක් ලෙසයි කොලබ කවිය පොදු ජනයා අතර බෙහිවින් විකීනී ගියෙත් එනයින්ම පිරිහී ගියෙත් අතිශය බවාතිශය වූ ප්‍රකාශන සෙයිලිය නිසාවෙනි
පෙරාදෙනිය නවකතාව සෙම නිසදෙසද විද්ග්ද ස්වරෑපයෙහි පෙනී සිටියෙ බාශත්මක ලෙස බාවාතිශය නොවී සිටීමෙනි .එහෙත් කොලබ යුගයෙ සමනල කවිය තම ගොදුරෑ සොයා යාමෙ දීත් බාවාතිශය වූ ජනප්‍රිය සන්ස්කෘතික පට පිලියෙන් පෙනී සිටියෙය.මෙහි කූට ප්‍රාප්තිය මහගම සෙකරය අමරසෙකර එත්නදී නිවරදිය.සෙකරගෙ කවිය කොල්බයුගයෙ සමනල කවියීම දිගුවකි.

ජාතිය හො ආගම යන ප්‍රපන්චයන් ඊට වඩා වූ දෙවල් සෙ ගෑනීම බාවතිශය වීමකෑයි මම ඉහත විස්තර කලෙමි එවිට සිදු වන්නෙ ජාතිය සහා ආගම දෙකම විනාශ වීමය බාශාව බාවාතිශය වීමනිසා සින්හල නවකතවට සිදුව ඈත්තෙ ද එයමය .මෙම ස්ව්බාවය අද අප පය ගසා ගෙන සිටින පස්චාත් නූතන සමාජ පිලිවෙත සමග පෑහෙයි එනම් මෙම නවකතා බිහිවන සන්දර්බය ජනප්‍රිය සන්ස්කෘතිය සමග ගෑට ගෑසී ඈත
සමන් වික්‍රමාරච්චි

Advertisements

2 Comments

 1. All Sri Lankan Bloggers invited to join the
  one and only Multi lingual
  DIRECTORY OF SRI LANKAN BLOGGERS
  Orchids
  http://www.orchidslk.co.nr/

  • we are like join with you
   thanks


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s